ZGODOVINA

Minilo je več kot 120 let odkar je bila na odborni seji občine Kranjska Gora izrečena pobuda po ustanovitvi prostovoljne požarne brambe. Za uresničitev te pobude so udeleženci izvolili petčlanski odbor, ki so ga sestavljali:

Franc Budinek - takratni župan,
Anton Slavec,
Jože Jakelj  - Smerinjek,
Lovrenc Mrak  -  Pretnar, ter
Mihael Rasinger -  Čošelj iz Podkorena.

Izvoljeni odborniki so se dela uspešno lotili in 9. marca 1892 je bila ustanovljena Prostovoljna požarna bramba Kranjska Gora – Podkoren, ki je štela 39 članov iz Kranjske Gore, Podkorena, Gozda, Srednjega Vrha, Kokove, Zagrada in Strmca. 

Leta 1904 so zgradbo požarnobrambnega orodja povečali, leta 1911 pa jo še enkrat temeljito prenovili.

4. maja 1925 leta so na izrednem občnem zboru ustanovili gasilsko godbo na pihala, dirigent  je bil Anton Zavodnik. Žal pa so jo morali že leta 1935 zaradi pogostih vpoklicev mladih mož na orožne vaje, ukiniti.

Leta 1929 je društvo naročilo in z lastnimi sredstvi in s pomočjo krajanov ter kreditom kranjskogorske posojilnice tudi vplačalo motorno brizgalno tipa Renault. 


Leta 1939 so se odločili za nabavo še ene motorne brizgalne tipa Rosenbauer t40 in jo 23. avgusta 1940 tudi dobili.


Delovanje med drugo svetovno vojno je bilo zelo otežkočeno, ker je bilo nekaj članov na fronti, tako da so morali usposabljati nove. Po končani vojni so na Vršiču našli razbit vojaški avto Horch in ga z voli privlekli v dolino. Stanko Zavodnik ga je popravil, nato pa so ga morali od države odkupiti.


Leta 1954  so pričeli razmišljati o izgradnji požarnega bazena sredi vasi pri hotelu Razor. Kljub težkim časom so ga zgradili in 8. julija 1956 slovesno napolnili. Istega leta so društvu predali nov prapor.

13. aprila 1965 so na občnem zboru občanov izvedeli, da kmečka zadruga prodaja Zadružni dom, ki je bil zgrajen iz dobička pri prodaji lesa v Kranjski Gori. Čeprav je bilo precej nasprotovanja kmetov, so ga gasilci kljub temu odkupili.
Jože Vehar, tedanji načelnik notranje uprave na Jesenicah, Vid Černe, predsednik KS Kranjska Gora in Alojz Kosmač, predsednik GD Kranjska Gora, so se trudili, da bi in da smo gasilci dobili ta dom.

Istega leta so po 20 letih odpisali stari gasilski avto, ki je služil tudi za prevoze v bolnišnico, za reševanje v gorah in podobne potrebe. Iz Železarne na Jesenicah pa dobili v upravljanje star gasilski avto TAM Pionir in brizgalno ILO.

Leta 1966 so dokončno uredili odkup zgradbe kmečke zadruge. S prostovoljnim delom so porušili star gasilski dom, iz tega materiala pa zgradili stolp pri novem domu.
6. avgusta 1968, ob 75 letnici društva, je bila svečana otvoritev gasilskega doma in še istega leta so kupili novo brizgalno VW Rosenbauer 75.


22. maja 1972 so v LTH v Škofji Loki prevzeli sireno, ki so jo namestili na stolp.
31. maja 1973 so registrirali manjši kombi IMV. 


1. septembra 1976, po smrti hišnika Andreja Gosarja, je hišniške zadeve prevzel Milan Oblak. Že takoj na začetku se je poleg vzdrževanja doma aktivno vključil v delo z mladino. Pod njegovim vodstvom so mladi začeli zmagovati na tekmovanjih in vsako leto je bilo več ekip.

27. decembra 1979 so v Mariboru prevzeli kombinirano vozilo TAM 125 T 10. Zanj so morali najeti kredite pri KS Kranjska Gora v višini 40 % vrednosti. Kredit je KS kasneje spremenila v nepovratna sredstva.

Po letu 1981 so postali tesnejši stiki in močne prijateljske vezi z gasilci iz Avstrije in Italije, kar se je pokazalo v letu 1991 med agresijo JLA na Slovenijo, ko so nam ponudili svojo pomoč.

Novembra leta 1981 so se uresničile večletne priprave in napori Maruše Košir - Ledrarjeve in ustanovljena je bila ženska enota.

V letu 1986 so mali IMV kombi zamenjali za TAM 80 T5 in od poklicne enote na Jesenicah dobili rabljeno kombinirano vozilo Tam 5500, letnik 1969.


Leta 1990 je vodenje društva prevzel Črtomir Kosmač (SIVC) in s takratnim poveljnikom Janezom Pristavcem našel skupni jezik. Društvo je bilo v velikih finančnih težavah. Gasilski dom, ki je leta dobro služil, je postal premajhen, zastarel vozni park, premajhne garaže, občne zbore smo zaradi pomanjkanja prostorov imeli v osnovni šoli. Obnovljena cisterna, ki jo je na prošnjo Kosmača odstopil Petrol in je zamenjala stari TAM, ni šla v garažo, ker je bila previsoka. Denar za predelavo v gasilko vozilo pa smo zbrali sami. 


Leta 1992, ob praznovanju 100 letnice društva, smo obnovili že tako močne stike z zamejskimi društvi v Avstriji in Italiji. V gasilskem društvu Podklošter so odpisali staro vozilo International in ga podarili našemu društvu. Na zelo visokem nivoju je sodelovanje z društvi iz zamejstva prav tako tudi z društvi preko Vršiča.

Ideja o povečavi doma je v začetku sprožila veliko dvoma, saj je imelo vodstvo društva obilo volje, denarja pa ni bilo.

Na začetku priprav smo se srečali s težavami oblastnikov vendar zagnanost Sivca ni popustila in leta 1996 smo zaključili z modernimi garažami, komandno sobo, dvorano za predavanje in občne zbore, ter laboratorijem za vzdrževanje dihalnih aparatov. Gradnja garaž je združila vse člane in velik del vasi, ki so nam nesebično pomagali.

V teh letih smo tudi obnovili strojni park. Društvo je samo kupilo kombinirano vozilo Sprinter 4x4 z motorno brizgalno, vozilo Nissan Navaro za gašenje gozdnih požarov in intervencijah na težko dostopnih krajih, avto lestev Metz, sofinanciralo nakup prve Scanie, ter novi prapor. Novejšo Scanio z vso opremo pa je kupila občina Kranjska Gora.


Po letu 2008  je novo vodstvo društva skrbelo za zgledno vzdrževanje doma in opreme. Obnovljena je garderoba in nove garderobne omarice ter garaža v starem delu gasilskega doma. Uspeh društva ob članih, ki jih vodi poveljnik Aljoša Košir, popestrijo naši mladi člani pod vodstvom Mojce Lahajnar, Irene Košir in Romana Tofa, ki je zelo vestno pomagal vse do njegove bolezni ter Anice Davidovič , ki istočasno zelo uspešno vodi tudi žensko enoto.

 

To je trden temelj, ki društvo ohranja že 120 let in prav zato lahko rečemo tudi v bodoče    

 

 

NA POMOČ!

 

 

Tekst: Črtomir Kosmač - Sivc, ob 100. obletnici društva ( l.1992 )
Skrajšana verzija: Ignac Šubic, ob 120. letnici društva ( l.2012 )