VODSTVO

UPRAVNI ODBOR: (13 Članov)

1.    Predsednik                                    Peter Hojnik

2.    Podpredsednik                             Robert Bratkovič

3.    Poveljnik                                       Mitja Kosič

4.    Namestnik poveljnika                  Aljoša Košir

5.    Podpoveljnik                                Marko Košir

6.    Tajnica                                          Mateja Knap

7.    Blagajnik                                       Miha Gracer

8.    Komisija za mladino                     Mojca Lahajnar

9.    Komisija za članice                       Anica Davidovič

10.  Komisija za veterane                    Ignac Šubic

11.  Gospodar                                       Roman Tof

12.  Glavni strojnik                               Izidor Stubičar

13.  Član                                                Anže ČerneNADZORNI ODBOR: (3 člani)

1.    Predsednik                                  Andreja Purkat

2.    Član                                             Marjan Košir

3.    Član                                             Milena Černe


DISCIPLINSKA KOMISIJA: (3 člani)

1.    Predsednik                                 Nikolaj Smuk

2.    Član                                             Milan Oblak

3.    Član                                             Martin Knap


POVELJSTVO:  ( 8 članov)

1.    Poveljnik                                     Mitja Kosič

2.    Namestnik poveljnika                Aljoša Košir

3.    Podpoveljnik                              Marko Košir

4.    Gospodar                                    Roman Tof

5.    Glavni strojnik                            Izidor Stubičar

6.    Radijske zveze                            Anže Černe

7.    Dihalni aparati                             Ahmet Harbaš

8.    Član                                              Jani Pristavec