PGD KRANJSKA GORA  je največje gasilsko društvo in obenem osrednje društvo v Gasilski zvezi Kranjska Gora.
Je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje občanov, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja društva in zakona, ki ureja gasilstvo.

Aktivnosti članov PGD Kranjska Gora, predvsem operativnih, so v glavnem sodelovanje na intervencijah, skrb za izobraževanje in redno izpopolnjevanje, udeležba in organiziranje gasilskih tekmovanj ter izobraževanj in sodelovanje na vseh večjih prireditvah v Kranjski Gori in okolici.